Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2015, 38711Vergunningen
Omgevingsvergunning – Hoofdweg 72 Zegveld
Logo Woerden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan door het uitbreiden van de begraafplaats op het adres Hoofdweg 72 in Zegveld (artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3, Wabo). U kunt het besluit met de bijbehorende stukken inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak) en op www.woerden.nl.