Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 38233

Gepubliceerd op 30 oktober 2015 09:00Wijziging Instellingsbesluit Deskundigencommissie Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020
Logo Rotterdam
 
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020,
 
Gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West Nederland;
 
Gelet op de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014 – 2010 West Nederland;
 
Besluit:
 
het INSTELLINGSBESLUIT DESKUNDIGENCOMMISSIE OPERATIONEEL PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST 2014 - 2020 (Staatscourant 2015 nr. 20146, 13 juli 2015) als volgt te wijzigen:
 
Artikel 3 (Samenstelling en benoeming) komt te luiden:
 
Artikel 3 – Samenstelling en benoeming
De Deskundigencommissie bestaat naast een voorzitter uit ten minste zes leden. De samenstelling van de Deskundigencommissie is te vinden op de website van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020 www.kansenvoorwest2.nl .
 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van Kansen voor West II en in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
 
Rotterdam, 27 oktober  2015
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam
 

Namens deze,

Wethouder werkgelegenheid en economie M.J.W. Struijvenberg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl