Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2015, 38232Instelling gemeenschappelijke regelingen
Wijziging Instellingsbesluit Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II
Logo Rotterdam
[COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020,
 
Gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West Nederland;
 
Gelet op de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014 – 2010 West Nederland;
 
Besluit:
 
het INSTELLINGSBESLUIT STEDELIJKE ADVIESGROEP KANSEN VOOR ROTTERDAM II
(Staatscourant 2015 nr. 20142, 13 juli 2015) als volgt te wijzigen:
 
Artikel 3 (Samenstelling en benoeming) komt te luiden:
 
Artikel 3 – Samenstelling en benoeming
De Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II bestaat uit leden met stemrecht en adviserende leden. De samenstelling van de Stedelijke Adviesgroep is te vinden op de website van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020 www.kansenvoorwest2.nl .
 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van Kansen voor West II en in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
 
Rotterdam, 27 oktober 2015
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam
 

Namens deze,

Wethouder werkgelegenheid en economie M.J.W. Struijvenberg