Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2015, 37401Ruimtelijke plannen
Vooraankondiging voorbereiding (1.3.1 Bro) nieuwe bestemmingsplannen,
Logo Maasdriel
Buitengebied herziening 2015, H.C. de Jonghweg 23 (BP1079), Maasdriel
Het college is van plan een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel H.C. de Jonghweg 23 te Rossum.
Het perceel H.C. de Jonghweg 23 krijgt een woonbestemming en daarnaast wordt de realisatie van een woongebouw (met drie wooneenheden) mogelijk gemaakt.
De directe aanleiding voor de voorbereiding van dit bestemmingsplan is het toepassen van het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
Ter inzage
Een kaart van de plangebieden ligt met ingang van 29 oktober 2015 tot en met 9 december 2015 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
Er wordt geen gelegenheid gegeven zienswijzen over dit voornemen in te dienen. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
Later geven wij meer informatie over de te volgen procedure en mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen.
Meer informatie
Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.