Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2015, 37350Vergunningen
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Logo Gorinchem
Burgemeester en wethouders van Gorinchem zijn van plan vergunning te verlenen voor:
Laag Dalemseweg 3, 4208 BA (ingekomen 19/03/2015)
nieuwbouw van een melkveebedrijf, activiteit aanleg wro, activiteit bouwen, activiteit kappen, activiteit projectbesluit strijdigheid met bestemmingsplan[Omschrijving]
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage in de infohoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in deze periode elke werkdag in te zien.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. In deze periode kan door een ieder ook mondeling zienswijzen worden ingebracht of in persoon kenbaar worden gemaakt. U kunt hierover een afspraak maken met het Team Vergunningen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.