Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 36328Vergunningen
Kennisgeving beschikkingen
Logo DCMR Milieudienst Rijnmond
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
W et algemene bepalingen omgevingsrecht /Waterwet
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 8 december 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Cerexagri B.V. / Arkema Rotterdam B.V. voor de inrichting aan het Tankhoofd 10teRotterdam-Vondelingenplaat.
Het betreft een inrichting voor gewasbeschermingsmiddelen en industriële halffabricaten.
De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door de realisatie van een nieuwe fabriek voor de productie van vloeibare gewasbeschermingsmiddelen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 19 januari 2015 een aanvraag van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen krachtens hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) van de vigerende vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het brengen van stoffen in de Nieuwe Maas.
GS en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.
Inzage
U kunt de beschikkingen en de overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
8 oktober 2015 tot en met 19 november 2015 op de volgende plaatsen inzien:
 • -
  Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);
 • -
  de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;
 • -
  de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);
 • -
  de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;
 • -
  de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);
 • -
  het stadskantoor Vlaardingen, Gemeentelijk Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;
 • -
  de Stadswinkel Hoogvliet, Cloese 200 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
 • -
  de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
 • -
  de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
 • -
  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).
Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:
 • -
  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • -
  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
 • -
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Inlichtingen
De heer L. Glimmerveen van de DCMR (Wabo, telefoon: 010 – 246 81 88 en tot de heer P. Bakker en/of de heer P.A. Janssen van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 46 24 55 28 / 06 11 59 10 52.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.
Zaaknummer: 98468095, DMS-nummer: 22015289.