Ontwerpbestemmingsplan "Leidsestraatweg 229"
Logo Woerden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Leidsestraatweg 229" met de (digitale) planidentificatie "NL.IMRO.0632.Leidsestraatweg229–bOW1" ter inzage ligt vanaf donderdag 22 oktober 2015 tot en met woensdag 2 december 2015. Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.
Plangebied en Doel
Het plangebied omvat het perceel Leidsestraatweg 229 te Woerden. Doel van het plan is het omzetten van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming en daarmee 12 woningen mogelijk te maken op dit perceel
Ontwerpbestemmingsplan inzien
Alle relevante stukken kunt u op werkdagen tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden. Tevens zijn de stukken hier in te zien of te downloaden. Verder kunt u het ontwerpbestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Schriftelijke zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen onder vermelding van "Zienswijze bestemmingsplan Leidsestraatweg 229” op het volgende adres:
Gemeenteraad Woerden.
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
postbus 45
3440 AA Woerden
Mondelinge zienswijzen en meer informatie
Voor vragen of voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 14 0348 vragen naar de heer Albert Barelds en met hem een afspraak maken. Digitaal indienen van zienswijzen is alleen mogelijk via het digitale formulier op de website van de gemeente. Digitaal indienen van zienswijzen via de E-mail is niet mogelijk.
Naar boven