Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 36207Ruimtelijke plannen
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Kop Jachthaven Naarden’
Logo Naarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), met ingang van donderdag 22 oktober 2015 voor een periode van zes weken, (dus tot en met woensdag 2 december 2015) voor een ieder ter inzage ligt:
Het ontwerpbestemmingsplan “Kop Jachthaven Naarden” alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.
 
Het plan betreft een ontwikkelingsplan, waarbij op de kop van het haventerrein de realisatie van maximaal 4 woningen wordt mogelijk gemaakt in het verlengde van de bestaande bebouwing aan de aangrenzende straat ‘Wijkplaats’.
 
Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan “Kop Jachthaven Naarden”  beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder ‘beleid en projecten’, ‘ruimte’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Kop Jachthaven Naarden’.
Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.
 
Indienen zienswijzen
Binnen de gestelde termijn van zes weken (van 22 oktober 2015 t/m 2 december 2015) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.
  • 1.
    Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 5000, 1400 AA Naarden, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Kop Jachthaven Naarden”.
  • 2.
    Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: info@naarden.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Kop Jachthaven Naarden”.
  • 3.
    Mondelinge zienswijze kunnen tijdens openingstijden naar voren worden gebracht in het stadskantoor bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.
 
Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen of maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957811.