Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandStaatscourant 2015, 35480Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan Monnickendam-Brede School Scholeneiland
Logo Waterland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het raadsbesluit d.d. 25 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Monnickendam- Brede School Scholeneiland”. (NL.IMRO.0852.BPKMObredeschool-va01).
Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 4 september 2015 in werking getreden en geheel onherroepelijk.
 
Het bestemmingsplan kan worden ingezien:
- op de landelijke website : www.ruimtelijkeplannen.nl ook te bereiken via de gemeentelijke website: www.waterland.nl. Hier wordt ook de digitale bestandenset beschikbaar gesteld.
- bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te
Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdfagen vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur , woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.
 
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan.