Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 3511

Gepubliceerd op 11 februari 2015 09:00Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2015, nr. 609848, houdende wijziging van het instellingsbesluit van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

ARTIKEL I

In artikel 2, zesde lid, van het instellingsbesluit evaluatiecommissie Tuitjenhorn wordt ‘31 januari 2015’ vervangen door ‘31 maart 2015’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Het instellingsbesluit van de evaluatiecommissie Tuitjenhorn bepaalt dat de commissie uiterlijk 31 januari 2015 rapporteert aan de opdrachtgevers. Mede doordat de Commissie met meer betrokkenen heeft gesproken dan aanvankelijk voorzien, is het feitenonderzoek uitgelopen. De Commissie heeft verzocht de termijn voor rapportage te verlengen. Met dit besluit wordt de termijn verlengd tot 31 maart 2015.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl