Vastgesteld beheersverordening“Brakel, Gameren (ged.), Zaltbommel (ged), Kerkwijk (ged.)
Logo Zaltbommel
Zaltbommel
De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 1 oktober 2015 de beheersverordening Brakel, Gameren (ged.), Zaltbommel (ged), Kerkwijk (ged.) vastgesteld.
Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan.
In de beheersverordening zijn de volgende gebieden opgenomen: Brakel, bedrijventerrein Middelkampseweg, de Heuven III en Slotshof in Gameren, de raadhuislocatie in Kerkwijk en de stationsomgeving in Zaltbommel. In de beheersverordening hebben wij de bouw- en gebruiksmogelijkheden opgenomen van percelen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen zijn hierbij uitgangspunt geweest.
Inzage
De vastgestelde beheersverordening met bijbehorende stukken ligt voor u tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel.
De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via onze site www.zaltbommel.nl (aanklikken ‘Wonen verkeer en veiligheid’: zie bestemmingsplannen).
Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0297.BKLBVO20150012-VS01
Tegen de beheersverordening kunt u geen bezwaar of beroep instellen.
Inwerkingtreding
Het besluit (de beheersverordening) treedt op vrijdag 16 oktober 2015 in werking.
Naar boven