Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 33907Vergunningen
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om14.0123, Engelenhof 1 t/m 15 en 17 t/m 29 (doorlopend) , Pullestraat 12 en Pullestraat 2 t/m 10 (even), 6131DE te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.
 
Omschrijving activiteit(en): bouwen van 28 woningen met parkeergarage en wijzigen 5 appartementen
Locatie: Engelenhof 1 t/m 15 en 17 t/m 29 (doorlopend) , Pullestraat 12 en Pullestraat 2 t/m 10 (even), 6131DE te Sittard
Datum ter inzage legging: 8 oktober 2015
Dossiernummer: Om14.0123
 
Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 2015 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)