Bekendmaking voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Dorpen
Logo Baarle-Nassau
Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau doen mededeling van het feit dat zij op 26 september 2015 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 23 september 2015 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied van het bestemmingsplan Dorpen (vastgesteld op 11 april 2012, idn NL.IMRO.0744.BSPDorpen-d001) en te verklaren dat voor dit gebied een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit bevat ook een verbod om het gebruik van gronden of panden in het gebied te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van opslag van vuurwerk. Er wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid om de regels op dat vlak aan te passen.
 
Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 27 september 2015 en geldt vanaf die datum voor de duur van één jaar.
Het besluit ligt vanaf 28 september 2015 in papieren vorm ter inzage in het gemeentehuis en kan vanaf de dag van publicatie digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke ontwikkeling van de afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer 013-5075200. Baarle-Nassau, 2 oktober 2015
 
Naar boven