Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 33307Ruimtelijke plannen
Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Hoofddorp Zuidrand Westkavel en Tegen Pleinen’ (art. 1.3.1. Bro)
Logo Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer is voornemens een nieuw bestemmingsplan ‘Hoofddorp Zuidrand Westkavel en Tegen Pleinen’ voor te bereiden.
 
Dit bestemmingsplan omvat twee gescheiden locaties ten zuiden van Hoofddorp gelegen tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg. De locatie Westkavel ligt daarbij tussen de N205 en de Deltaweg. De locatie Tegen Pleinen omvat en groot deel van de gronden tussen Molenaarslaan en IJweg.
Het bestemmingsplan beoogt op beide locaties woningbouw mogelijk te maken en op Westkavel ook het in aanbouw zijnde woongebouw Aquaradius te bestemmen .
 
Dit is alleen de bekendmaking van het voornemen.
Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Evenmin kunnen hierover nu zienswijzen naar voren worden gebracht.
 
Op www.officielebekendmakingen.nl wordt te zijner tijd bekendgemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer stukken kunnen worden ingezien.