Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 33202Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o., Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o vanaf vrijdag 9 oktober tot en met donderdag 19 november 2015 ter inzage ligt.
Inhoud
Het plangebied wordt globaal begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, de Zuilense Ring en de gemeentegrens met Utrecht. Bestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o. is een herziening van de geldende bestemmingsplannen Maarssen Zuid (2005) en Maarssen Zuid 1ste partiële herziening (2008). Vergunde ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen. De recent gebouwde woonwijk Op Buuren kan nu ook conform de bestaande situatie bestemd worden.
Inzien
Naar aanleiding van de overleg- en inspraakreacties is het bestemmingsplan aangepast. U kunt het aangepaste ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPOudZlnOpBuurnMRS-OW01) vanaf vrijdag 9 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 19 november 2015 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).
Reageren
U kunt vanaf vrijdag 9 oktober 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u o.v.v. ‘zienswijze Oud Zuilen en Op Buuren, Z/15/49049’ richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw L. van de Craats (14 0346).