Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2015, 33131Ruimtelijke plannen
Beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk vastgesteld, Terschelling
Logo Terschelling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 september 2015 de beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk (NL.IMRO.0093.BV2015BTNIEUWEDIJK-VG01) heeft vastgesteld.
 
De beheerverordening voor het bedrijventerrein Nieuwedijk regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het bedrijventerrein op West-Terschelling.
 
De beheersverordening ligt met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West – Terschelling. U kunt de beheersverordening met bijbehorende stukken ook digitaal raadplegen op de gemeentelijke website http://www.terschelling.nl/ onder regels en beleid/bestemmingsplannen en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.
De authentieke planbestandenplanbestanden zijn te vinden via het manifest http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/manifest_STRI2012_0093.xml.
 
De beheersverordening treedt op vrijdag 2 oktober 2015 in werking. Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen een beheersverordening.