Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2015, 32823Benoemingen en ontslagen

Besluit van 2 september 2015, nr. 2015001477, houdende benoeming van de heer mr. J.D. Streefkerk als plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 augustus 2015, nr. HO&S/803757, directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering;

Gelet op artikel 7.65, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 14 september 2015 te benoemen als plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs:

de heer mr. J.D. Streefkerk.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene.

Wassenaar, 2 september 2015

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker