Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 32664Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning Lübeck 1, Hattem
Logo Hattem
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten: bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Lübeck 1 in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie AA, nummer 1573 gedeeltelijk. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.
 
De vergunning ligt vanaf 1 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak maken om de vergunning in te zien.
 
Tegen de vergunning kan beroep worden ingesteld door:
  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp vergunning.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de vergunning.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp vergunning.