Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2015, 32278Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Friezenwijk” te Heukelum
Logo Lingewaal
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Friezenwijk’ te Heukelum.
 
Toelichting
Voor de percelen D 433, D 390 en D387 in Heukelum is een verzoek ingediend voor de realisatie van een landgoed van ongeveer 13,5 ha met 3 wooneenheden. Binnen het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch met Waarden – Natuur en Landschapswaarden’ en ‘Natuur’. Het verzoek past niet binnen deze bestemming en om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
 
Ter inzage
Vanaf 1 oktober 2015 tot en met 11 november 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Friezenwijk’ te Heukelum gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via tel. 0345-634000. Daarnaast kunt u via de gemeentelijke website www.lingewaal.nl (bestemmingsplannen/plannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0733.BpHKMFriezenwijk-ON01)
kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan.
Inspraak
Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 3, 4147 AN Asperen.