Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2015, 31853Ruimtelijke plannen
Ontwerp bestemmingsplan, "Aldi Opheusden"
Logo Neder-Betuwe
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor een ieder ter inzage ligt
het ontwerp bestemmingsplan “Aldi Opheusden”.
 
Dit ontwerp bestemmingsplan is voorbereid om de verplaatsing van de Aldi van de Dorpsstraat naar het Damconterrein (achterzijde parkeerplaatsen Swaenenstate) mogelijk te maken.
Inzageperiode: 24 september t/m 4 november 2015.
Inzageplaatsen:
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen: tijdens inzagetermijn en mogelijk door eenieder, bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.