Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 31082Overig

Kennisgeving ontwerptracébesluit A16 Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft 27 mei 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam getekend (de A16 Rotterdam staat ook bekend als het project A13/A16). Van 25 september tot en met 5 november 2015 ligt het ontwerptracébesluit ter inzage. U kunt in deze periode een zienswijze op dit ontwerptracébesluit kenbaar maken.

Achtergrond

De Rotterdamse regio kampt met aanzienlijke bereikbaarheidsproblemen. Daarnaast staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk, in het bijzonder de omgeving van de A13 bij Overschie, de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein en het onderliggend wegennet. Zonder maatregelen nemen deze problemen in de toekomst alsmaar verder toe. Daarom is in 2005 gestart met het project Rijksweg 13/16 Rotterdam.

Het ontwerptracébesluit

Op hoofdlijnen ziet het tracé er als volgt uit: de nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport met de A16 en de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein. Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe weg gecombineerd aangelegd met de N209 (Doenkade). Ter hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. Tussen de Bergweg Zuid en de Rotte, in het Lage Bergse Bos, ligt de weg in een tunnel op maaiveld.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de weg wordt 100 km/uur.

In het ontwerptracébesluit staat het wegontwerp in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het project A16 Rotterdam.

Hoe kunt u reageren?

Digitaal

U kunt van 25 september tot en met 5 november 2015 uw mening geven over het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam door het invullen van een zienswijzeformulier op de website van de directie Participatie: www.platformparticipatie.nl. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging per mail.

Schriftelijk

U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, met vermelding van ‘zienswijze ontwerptracébesluit A16 Rotterdam’ naar de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de directie Participatie u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Mondeling

Ten slotte kunt u uw mening mondeling geven. Dit kan tijdens een van de informatie­bijeenkomsten op 6, 8, 12 of 14 oktober 2015 (zie hieronder). Uw mondelinge zienswijze wordt opgenomen door een notulist en ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 25 september tot en met 5 november 2015 het ontwerptracébesluit en de overige relevante stukken tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;

 • Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, Boompjes 200, Rotterdam;

 • Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag;

 • Gemeentehuis Rotterdam, Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40, Rotterdam;

 • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek;

 • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;

 • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

Informatiebijeenkomsten

In oktober 2015 worden voor belangstellenden vier informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd. De bijeenkomsten zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur. U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Deskundigen geven antwoord op uw vragen.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

 • dinsdag 6 oktober Lansingerland, Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek;

 • donderdag 8 oktober Schiebroek, Lokaal Cultuur Centrum Castagnet, Larikslaan 200, Rotterdam;

 • maandag 12 oktober Ommoord, Open Hof Kerk, Hesseplaats 221, Rotterdam;

 • woensdag 14 oktober Hilligersberg, Conferentiecentrum Lommerijk, Straatweg 99, Rotterdam.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl/A16Rotterdam.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u ook terecht op de website van het project: www.a13a16rotterdam.nl.

Vragen?

Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het bezoeken van de websites nog vragen over de inhoud van het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis). Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.