Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 30614Vergunningen
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om14.0462, Dr. Schaepmanstraat 4G1, 4G2 en 4G3, 6162 XM te Geleen uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.
 
Omschrijving activiteit(en): oprichten van garageboxen
Locatie: Dr. Schaepmanstraat 4G1, 4G2 en 4G3, 6162 XM te Geleen
Datum ter inzage legging: 17 september 2015
Dossiernummer: Om14.0462
 
Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 17 september gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak. Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, te bereiken via 14 046.