Gemeenschappelijke regeling “Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Logo Maastricht
 
DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,
 
gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 november 2014, organisatieonderdeel Sociale Zaken, no. 2014-43177;
gehoord de commissie Breed Welzijn;
 
BESLUIT:
 
Wijzigen van artikel 2 van de GR Leerplicht (conform de in artikel 13 van de GR Leerplicht voorgeschreven procedure), door daaraan een lid 2 toe te voegen, luidend:
“De centrumgemeente heeft de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet indien dit dient tot handhaving van de Leerplichtwet 1969.”
 
Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn vergadering van 16 december 2014.
De Griffier,
M.van Omme.
De Voorzitter.
O.Hoes.
 
Aldus tevens besloten door de raad der gemeente Meerssen in zijn vergadering van 11 december 2014.
De Griffier,
J.J.M. Willems.
De Voorzitter.
Drs. A.M.J. Cremers.
 
Aldus tevens besloten door de raad der gemeente Vaals in zijn vergadering van 15 december 2014.
De Griffier,
B.Hoevenagel.
De Voorzitter.
Drs. R.L.T. van Loo.
 
Aldus tevens besloten door de raad der gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn vergadering van 15 december 2014.
De Griffier,
A.M. Hoeberigs.
De Voorzitter.
Drs. M.J.A. Eurlings.
 
Aldus tevens besloten door de raad der gemeente Eijsden-Margraten in zijn vergadering van 16 december 2014.
De Griffier,
Mr. M.G.A.J. Verbeet.
De Voorzitter.
D.A.M. Akkermans.
 
Aldus tevens besloten door de raad der gemeente Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 18 december 2014.
De Griffier,
M.G.A. Cobben a.i.
De Voorzitter.
Drs. A.R.B. van den Tillaar.
 
 
Naar boven