Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2015, 28823Overig
Ontwerp Woonvisie Leeuwarderadeel 2015-2020.
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van de "Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 – 2020" van 9 september tot en met 20 oktober 2015 ter inzage ligt.
 
De "Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 – 2020" betreft een actualisatie van de huidige "Woonvisie 2010 – 2015".
 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u:
- een schriftelijke zienswijze zenden aan burgemeester en wethouders, Postbus 24, 9050 AA Stiens;
- een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel. 058-2576666.
 
 
Stiens, 7 september 2015
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,
Harrie Siegersma, secretaris
drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester