Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2015, 28670Overig
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Studiefinanciering 2000
Logo Vlissingen
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen
 
Gelet op
- artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000
brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 1 september 2015 hebben besloten:
 
De ambtenaren, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken, met een toezichthoudende taak, van de Gemeente Vlissingen
vanaf 1 oktober 2015 te belasten met toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet Studiefinanciering 2000.
 
Burgemeester en wethouders
voornoemd
de heer mr drs ing M. van Vliet, secretaris
mevrouw A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester