Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raad voor AccreditatieStaatscourant 2015, 2752Besluiten van algemene strekking

Kennisgeving vernieuwing beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 27 januari 2015

Gelet op artikel 4 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie is de Stichting Raad voor Accreditatie belast met de uitvoering van de in de EG-verordening nr. 765/2008 aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken waaronder het op aanvragen om accreditatie nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van accreditatie in verband met de uitvoering van verdragen of internationale afspraken.

Hierbij geeft de Stichting Raad voor Accreditatie kennis van het feit dat met het oog op deze taken de volgende beleidsregel is vernieuwd;

  • RvA-BR004 Beleidsregel Afwijkingen en Corrigerende maatregelen (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

    nieuw: versie 2 d.d. 23-01-2015, vervangt: versie 1 d.d. 17-08-2010

De beleidsregel ligt met ingang van 27 januari 2014 6 weken ter inzage op het kantoor van de Stichting Raad voor Accreditatie aan de Mariaplaats 21D in Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is de beleidsregel te vinden op de website www.rva.nl.

De beleidsregels treden met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 27 januari 2015

Stichting Raad voor Accreditatie, namens deze: R.F. Geenen, Kwaliteitscoördinator.