Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2015, 2719Verkeersbesluiten
AANSTELLINGSBESLUIT VERKEERSREGELAARS
Logo Hengelo
Gelet op het bepaalde in artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW, artikel 82 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en artikel 6 en 7 van de Regeling verkeersregelaars 2009;
Besluit;
De volgende persoon, werkzaam in de functie van Marktmeester bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (ov), tevens werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar in Domein I:
Naam, Woonplaats, Geb . datum :
Mw. A. ten Hoopen Neede 22-01-1963
aan te stellen als verkeersregelaar in de gemeente Hengelo, voor de duur van vijf jaar of eerder in geval van uitdiensttreding, met de beperking alleen te mogen optreden bij calamiteiten.
Burgemeester van Hengelo,
dhr. drs. S.W.J.G. Schelberg