Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2015, 270Vergunningen

Logo Woerden
Besluit geen MER-plicht – Baggerdepot Parallelweg West 1, Woerden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat zij besloten hebben dat het niet noodzakelijk is, dat voor het aan te leggen baggerdepot langs de A12, Parallelweg West 1 Woerden, kadastraal gemeente Woerden, sectie F nummers 495, 497, 499, 501, een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld.

U kunt het besluit met de bijbehorende stukken inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak) en op www.woerden.nl. Voor informatie over dit besluit of het mondeling indienen van een zienswijze kunt u binnen de ter inzage termijn een afspraak maken via een medewerker van het Omgevingsloket. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0348.