Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2015, 26962Vergunningen
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Giethoorn, 8355 TA, Heerendijk 1
Logo Steenwijkerland
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
 
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
locatie: Giethoorn, 8355 TA, Heerendijk 1;
voor: het bouwen van een vleeskuikenstal.
De stukken liggen van 26-08-2015 t/m 07-10-2015 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).
Reageren?
T/m 07-10-2015 kunnen belanghebbenden beroep instellen . U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).