Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2015, 26960Vergunningen
Ontwerpbesluitomgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Ossenzijl, 8376 HG, Hoofdstraat 54 a
Logo Steenwijkerland
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure )  
 
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
locatie: Ossenzijl, 8376 HG, Hoofdstraat 54 a;
voor: slopen van de showroom/verkoopruimte en op die plaats bouwen van een woning.
De stukken liggen van 26 augustus 2015 t/m 6 oktober 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).
Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.OSZHoofdstr54aPB-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op http://212.78.207.19/EB22E6BB-AFE6-4F72-AAF1-438C1C599742/
Reageren?
T/m 6 oktober 2015 kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze over dit voornemen naar voren brengen. De zienswijze richt u aan: burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.