Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2695

Gepubliceerd op 3 februari 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenverkeersbesluit
Logo Hengelo
Zaaknummer: 1057159
Sector/ afdeling: RU-REO
Onderwerp:
Instellen Canadees parkeren Ottoweg en Loweg
Besluit:
Door plaatsing van verkeersborden E08b uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Canadees parkeren in te stellen in de Ottoweg en de Loweg (deels), conform bijgevoegde tekening met tekeningnummer REO-5-51-VKB-0006.
Toelichting:
Aanleiding
De Ottoweg en de Loweg zijn in 2013 opnieuw ingericht. Het riool is vervangen en er is een schuine trottoirband aangelegd, waardoor eenvoudig Canadees (half op het trottoir) kan worden geparkeerd. Helaas blijkt in de praktijk dat er soms nog volledig op de rijbaan wordt geparkeerd. De doorgang voor hulpdiensten en andere grote voertuigen kan hierdoor niet worden gewaarborgd. Ook wordt er soms volledig op het trottoir geparkeerd, waardoor voetgangers moeten uitwijken naar de rijbaan. In de huidige situatie wordt er niet gehandhaafd omdat verkeersborden ontbreken.
Voorstel maatregel
Door verkeersborden (type E08b) te plaatsen wordt aangeven dat men Canadees moet parkeren. Hierdoor wordt voorkomen dat de doorgang wordt belemmerd. Ook ontstaat een handhaafbare situatie. Voor het plaatsen van verkeersborden type E08b moet een verkeersbesluit worden genomen.
Motivatie
Overwegende:
 • -
  Dat de Ottoweg en de Loweg in 2013 opnieuw zijn ingericht;
 • -
  Dat het riool is vervangen en een schuine trottoirband is aangelegd, waardoor Canadees (half op het trottoir) parkeren eenvoudig kan plaatsvinden;
 • -
  Dat in de praktijk blijkt dat er soms nog volledig op de rijbaan wordt geparkeerd;
 • -
  Dat hierdoor de doorgang voor huldiensten en andere grote voertuigen niet gewaarborgd kan worden;
 • -
  Dat er soms ook volledig op het trottoir wordt geparkeerd;
 • -
  Dat voetgangers hierdoor moeten uitwijken naar de rijbaan;
 • -
  Dat handhaving in de huidige situatie niet plaatsvindt, omdat verkeersborden ontbreken;
 • -
  Dat het gewenst is om verkeersborden (type E08b) te plaatsen om aan te geven dat men Canadees moet parkeren;
 • -
  Dat hiervoor een verkeersbesluit moet worden genomen;
 • -
  dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, evenals het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • -
  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Midden en Noordoost Twente.
Advies politie
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de Politie Twente, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl