Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandStaatscourant 2015, 2591Vergunningen

Besluit Wet Markt en Overheid, Omgevingsdienst Midden-Holland

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft besloten om per 1 juli 2014 de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten in het algemeen belang (artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:

  • De detachering van personeel aan andere overheidsinstanties;

  • De levering van verkeerstellingen en -gegevens;

  • De verhuur van leskisten en het verzorgen van lessen bij de Zwanebloem;

  • De dienstverlening aan het ISMH, de RDOG en het Streekarchief;

  • De verhuur van kantoorruimten aan het ISMH en de RDOG.

Het besluit ligt met ingang van 29 januari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Postbus 45, 2800 AA Gouda).