Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2015, 23318Ruimtelijke plannen
Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan “Vrijenbanselaan”
Logo Rijswijk
Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan “ Vrijenban selaan ” in werking is getreden.
Het plan
Het plangebied omvat de kavel langs de A13 aan de Vrijenbanselaan. Het plangebied wordt begrensd door de Rijswijkse Landingslaan in het noorden, de gemeentegrens met Den Haag in het oosten, de gemeentegrens met Delft in het zuiden en de Vrijenbanselaan in het westen.
Het bestemmingsplan maakt een nieuw tankstation (Shell) en een fastfoodrestaurant (KFC) mogelijk. Rondom deze bebouwing zal een groencompensatieplan worden gerealiseerd.
Geen beroep ingesteld
Het bestemmingsplan “Vrijenbanselaan” is op 28 april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft hierna, van 29 mei tot en met 9 juli 2015, voor het instellen van beroep ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 10 juli 2015 in werking getreden. Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan vormt vanaf de inwerkingtreding het toetsingskader voor de gemeente.
Waar vind ik het bestemmingsplan?
Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan “Vrijenbanselaan” is in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 14:00 uur en op donderdag ook van 17:00 uur tot 19:00 uur. Ook is het plan digitaal raadpleegbaar, via www.rijswijk.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoekt u in dat laatste geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpvrijenbanselaan-VA01.
Verdere planning
Op basis van het onherroepelijke bestemmingsplan zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken begonnen. Op 23 juli 2015 is tevens een omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’ verleend voor het KFC-restaurant (de publicatie van deze vergunning wordt geplaatst in RijswijkRegelRecht van 30 juli, waarbij ook is aangegeven hoe bezwaar kan worden gemaakt). In week 36 (begin september 2015) wordt gestart met de bouwwerkzaamheden van KFC. De oplevering staat gepland vόόr de jaarwisseling.
Meer informatie?
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u kijken op www.rijswijk.nl/bestemmingsplannen. U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcenter (KCC) van de gemeente, via het telefoonnummer 14070. U kunt dan vragen of u kunt spreken met een medewerker van de sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Rijswijk, 30 juli 2015
Burgemeester en wethouders,
M.J. Bezuijen, burgemeester
A. de Baat, secretaris