Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselStaatscourant 2015, 21055Instelling gemeenschappelijke regelingen
Opheffing van gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam
Logo Capelle aan den IJssel
 
De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de
gemeente Capelle aan den IJssel,
 
leder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
 
Overwegende:
-dat de Wet afschaffing plusregio's op 1 januari 2015 inwerking Is getreden, waarmee hoofdstuk
XI van de Wet gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2015 is komen te
vervallen;
- na wijziging van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid ontstaat om de stadsregio
Rotterdam op te heffen per 1 juli;
-opname in het register van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, als
bedoeld in (oud) artikel 109 van de wet gemeenschappelijke regeling, zoals genoemd in artikel
54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam niet langer noodzakelijk is nu
artikel 109 van de wet is komen te vervallen per 1 januari 2015.
 
gelet op artikel 9, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op artikel 54, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam;
gelet op artikel 54, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam, zoals
geldend met Ingang van 1 maart 2015.
 
gelet op de Wet afschaffing plusregio's;
gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van 22 april 2015;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
besluiten:
 
1.tot opheffing van gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam, zoals vastgesteld 16
december 2009;
 
2.de datum van de opheffing vast te stellen op 1 juli 2015.
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2015,
de griffier, de voorzitter,
 
 
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2015
de secretaris, de voorzitter,