Vastgesteld Wijzigingsplan eilandlodges 1e fase
Logo Vlieland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken bekend, dat zij conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan voor de voor de bouw van 20 eilandlodges op het perceel tussen Kampweg en kampeerterrein aan de westzijde van de toegangsweg naar Kampweg 5 op 7 juli 2015 hebben vastgesteld.
Omdat tegen het plan binnen de gestelde termijn geen zienswijzen zijn ingediend, treedt het besluit op 13 juli 2015 in werking. Het wijzigingsplan kan ingezien worden tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RO/BWT van de gemeente Vlieland, telefoon 0562-452719.
Het wijzigingsplan staat ook op de website van de gemeente Vlieland en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.147105-VA01
Naar boven