Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 204

Gepubliceerd op 5 januari 2015 09:00Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen: Grunnegers veur Stad en Ommelaand

Registratie aanduiding politieke groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 23 december 2014 op grond van artikel G 2 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register op verzoek van de desbetreffende groepering de volgende aanduiding in te schrijven:

  • 11. Grunnegers veur Stad en Ommelaand

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen deze beschikking beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Groningen, 23 december 2014

R.L. (Ruud) Vreeman, voorzitter centraal stembureau


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl