Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2015, 20247Interne regelingen

Mededeling tijdelijk besluit waarnemend stafdirecteur

Mededeling: In aanvulling op de besluiten mandaat en volmacht Algemene Rekenkamer is er een tijdelijk besluit voor de waarnemend stafdirecteur gepubliceerd: ‘Tijdelijk besluit mandaat en volmacht waarnemend stafdirecteur Algemene Rekenkamer’. De volledige tekst is te vinden op www.rekenkamer.nl.