Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2015, 1996Vergunningen

Logo Heemskerk
Voornemen tot verlenen van een drank- en horecavergunning aan Stichting Buurt- en Clubhuiswerk d’Evelaer te Heemskerk

De burgemeester van de gemeente Heemskerk is voornemens een nieuwe drank- en horecavergunning te verlenen aan Stichting Buurt- en Clubhuiswerk d’Evelaer, ten behoeve van het Buurthuis d’Evelaer, welke is gevestigd op het perceel Luttic Cie 35 te Heemskerk.

Inzage

Vanaf donderdag 22 januari tot vrijdag 6 maart 2015 ligt de ontwerpvergunning met achterliggende stukken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan iedereen de stukken inzien en een schriftelijk zienswijze indienen bij de burgemeester. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met bureau Leefomgeving, telefoonnummer: 14 0251.