Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2015, 19421Vergunningen

Ontwerpbeschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

De aanvraag

Op 26 maart 2015 heeft Oceanwide Expeditions, gevestigd te Vlissingen, een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica ingediend voor het verrichten van handelingen in het Antarctisch gebied.

De handelingen bestaan uit het ondernemen van in totaal 21 commerciële toeristische reizen met de schepen ‘MS Ortelius’ en ‘MS Plancius’ naar het Antarctisch gebied. Tijdens de expedities zullen verschillende landingen worden gemaakt, waarbij Speciaal Beheerde Gebieden, historische locaties en stations zullen worden bezocht.

Per expeditie van de MS Plancius zullen maximaal 116 passagiers meegaan en daarnaast nog eens 48 bemanningsleden. Per expeditie van de MS Ortelius zullen maximaal 125 passagiers en 49 bemanningsleden meegaan. De duur van de expedities varieert van 10 tot 28 dagen, waarvan een deel in het Antarctisch gebied wordt doorgebracht. De vergunning is aangevraagd voor de periode van 19 november 2015 tot en met 2 april 2016.

Ontwerpbeschikking

De Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken zijn van plan de activiteit onder voorwaarden toe te staan. Zij hebben hiertoe op 9 juli 2015 de ontwerpbeschikking voor de vergunning opgesteld.

Zienswijzen indienen

Eenieder kan zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 10 juli 2015 tot en met 20 augustus 2015 op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee & Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (Z.H.).

U kunt van 10 juli 2015 tot en met 20 augustus 2015 uw zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen. U dient uw zienswijze dan per post te versturen naar Rijkswaterstaat Zee & Delta, afdeling Vergunningverlening, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.