Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 19151Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning Kerkhofstraat, Markt en Kerkplein Hattem
Logo Hattem
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten: aanleg en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten voor het herinrichten van het kerkplein, het vervangen van de riolering, het planten van bomen en plaatsen van verlichting op de locaties Kerkhofstraat, Markt en Kerkplein te Hattem.
 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 9 juli tot 12 augustus 2015 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken.
 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.
 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 
Hattem, 8 juli 2015