Logo Harderwijk
Bestemmingsplan Stationsomgeving, Harderwijk

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 januari 2015 uitspraak gedaan inzake de ingediende beroepen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Stationsomgeving. Met de uitspraak zijn de beroepen ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan liggen met ingang van 29 januari voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00075-0004) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstationsomgeving.

Naar boven