Logo Someren
Voorbereidingsbesluit gedeelte Recreatieve Zone De Heihorsten, Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 25 juni 2015 besloten dat een voorbereidingsbesluit wordt genomen voor een gedeelte van Recreatieve Zone De Heihorsten.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantencontactcentrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op de websites www.someren.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatienummer NL.IMRO.0847.VBB2015001-VS01).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 27 juni 2015 en geldt voor een periode van één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Someren, 25 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Someren De secretaris, A.P.M. de Kok

De burgemeester, A.P.M. Veltman

Naar boven