Gemeente Landgraaf - Gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’
Logo Landgraaf
Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Landgraaf, hebben besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’. Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om de deelnemers van de regeling te ontzorgen op het gebied van het opzetten en beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. De gemeenschappelijke regeling draagt er onder andere zorg voor dat de deelnemende gemeenten kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties.
 
De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na deze kennisgeving in de Staatscourant. De tekst van de gemeenschappelijke regeling is digitaal beschikbaar via www.gegevenshuis.nl. Tevens kan de tekst worden ingezien ten kantore van het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55 te Landgraaf. Tegen betaling kan hiervan een afschrift worden verkregen.
Naar boven