Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 17311Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Benoeming vereffenaar nalatenschap Eddie Marcel Slots

Bij beschikking van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo d.d. 11 mei 2015 zijn mr. W.J. Hordijk en mr. L. Hamer, verbonden als notarissen aan Hordijk & Hamer Notarissen, kantoorhoudende te Enschede, M.H. Tromplaan 20 (Postbus 172, 7500 AD Enschede), benoemd tot vereffenaars van de nalatenschap van de heer Eddie Marcel Slots, geboren te Ootmarsum op 16 juli 1957, overleden te Enschede op 5 januari 2015, laatst wonende te 7631 HP Ootmarsum, Hora Siccamastraat 3.

Eventuele schuldeisers in de gemelde nalatenschap worden bij deze opgeroepen hun vorderingen uiterlijk op 30 september 2015 in te dienen bij de voormelde vereffenaars.