Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2015, 16751Vergunningen

Ontwerpbeschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

De aanvraag

Op 11 mei 2015 heeft Rederij bark Europa een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica ingediend voor het verrichten van handelingen in het Antarctisch gebied.

De handelingen bestaan uit het ondernemen van vier opeenvolgende commerciële zeiltrainingsreizen met het schip de bark ‘Europa’ naar het Antarctisch gebied. Per expeditie zullen maximaal 43 passagiers meegaan en daarnaast nog eens 21 bemanningsleden. Tijdens de expedities zullen enkele landingen worden gemaakt, waarbij een Speciaal Beheerd Gebied (ASMA), enkele historische locaties (HSM) en een aantal stations zullen worden bezocht. De vergunning is aangevraagd voor de periode van 19 december 2015 tot en met 31 maart 2016.

Ontwerpbeschikking

De Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken zijn van plan de activiteit onder voorwaarden toe te staan.

Zij hebben hiertoe op 18 juni 2015 de ontwerpbeschikking voor de vergunning opgesteld.

Zienswijzen indienen

Eenieder kan zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 19 juni 2015 tot en met 30 juli 2015 op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee & Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (Z.H.).

U kunt van 19 juni 2015 tot en met 30 juli 2015 uw zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen. U dient uw zienswijze dan per post te versturen naar Rijkswaterstaat Zee & Delta, afdeling vergunningverlening, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.