Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2015, 16549Vergunningen

Logo Hoogeveen
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), Stuifzandseweg 50a, 50b, 50b01 t/m, 50b04, 50b11 t/m 50b19 en 50c, Hoogeveen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

  • Stuifzandseweg 50a, 50b, 50b01 t/m, 50b04, 50b11 t/m 50b19 en 50c te Hoogeveen (realisatie van een gebouw voor begeleid wonen)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt zes weken ter inzage van 18 juni 2015 tot en met 29 juli 2015 in de Gemeentewinkel. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord Nederland

een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.