Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 15833Overig

Logo Noordwijk
Vaststelling grens bebouwde kom Boswet, Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft bij besluit van 10 februari 2015 de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Boswet vastgesteld. De grenzen van de bebouwde kom Boswet zijn opnieuw vastgesteld vanwege de wijziging in bebouwing in Noordwijk.