Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 15190Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Beneficiaire aanvaarding nalatenschap Johannes Gerardus Josef Pronk

De erfgenamen van Johannes Gerardus Josef Pronk, geboren te Laren nh op 04-08- 1950, overleden in Hilversum op 17-01-2015 en laatstelijk wonende op adres: Overmeerseweg 3 bv te Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren, hebben de nalatenschap beneficiar aanvaard. De erfgenamen hebben P.G.A pronk gevolmacht om als vereffenaar en beheerder van de nalatenschap op te treden. De boedelbeschrijving ligt ter inzage bij de rechtbank te Lelystad. (Kenmerk: zaaknummer 221/2015).

De vereffenaar P.G.A. Pronk roept allen op die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of onder berusting hebben van de nalatenschap van Johannes Gerardus Josef Pronk, voornoemd worden, verzocht worden daarvan opgave, betaling of afgifte te doen voor 1 september 2015, bij de vereffenaar: P.G.A. Pronk, wonende: Graaf Willem de Oudelaan 52, 1412 AV te Naarden.