Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 14780Vergunningen
Omgevingsvergunning Strijbeekseweg 58, Strijbeek
Logo Alphen-Chaam
Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam deelt mede dat op 12 mei 2015 een omgevingsvergunning is verleend voor het volgende project:
 
Het splitsen van een boerderij in twee woningen aan de Strijbeekseweg 58, 4856 AB Strijbeek
 
Tegen de ontwerp-beschikking is door gedeputeerde staten een zienswijze naar voren gebracht, welke zienswijze door burgemeester en wethouders is overgenomen middels het (laten) aanpassen van de ruimtelijke onderbouwing van het project.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 2 juni 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen, alsmede zijn deze stukken in te zien op <www.ruimtelijkeplannen.nl>. Geadviseerd wordt om voor een inzage op het gemeentekantoor vooraf een afspraak te maken met de front-office van de afdeling Publiekszaken.
Tot en met maandag 13 juli 2015 kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze tegen de ontwerp-beschikking kenbaar te hebben gemaakt, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.
De beschikking treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast de indiening van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de voorzieningenrechter.