Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De MarneStaatscourant 2015, 14207Ruimtelijke plannen

Logo De Marne
Bestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De Marne, De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat dat van 29 mei tot en met 9 juli 2015 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De Marne. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een verkleining van de oppervlakte van het bedrijvenpark en een versoepeling van de ruimtelijke eisen. Het bedrijvenpark is gelegen aan de Buitensingel in Ulrum.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-VS01 en beschikbaar via

http://80.101.104.22/DeMarne/plannen/NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-/NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-VS01/.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.